RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED

Havnepladsen 35, 5900 Rudkøbing - Tlf 6251 1488 Fax 6251 1487
www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk


Forside

muslingeopdræt

Havdambrug

Kreaturfartøjer

Alu-joller

One-off både

Kontakt

YRSA

KREATURBÅD/FÆRGEKREATURTRANSPORTER / GODS- OG PERSONFÆRGE

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted er i gang med at projektere et fartøj til en mindre dansk ø.

På øen står man overfor at skulle forbedre transportmulighederne, ikke mindst for at kunne overholde gældende love og regler med hensyn til søværts transport. Der er i dag ingen regelmæssig færgetrafik til øen. Øen drives næsten udelukkende med kødkvægsopdræt, og man vil nu også gerne kunne tilbyde nogen naturturisme som supplement til opdrætserhvervet.

Oplægget er et fartøj, der kan laste en traktor med vogn med en samlet vægt på 20 ton samt 30 passagerer, eller så mange ungkreaturer til slagtning som muligt.

PROJEKT

Længde o.a.
Længde i dæk
Bredde
Dybgang max
Lasteevne
Fart

20,55 m
19,35 m
6,80 m
1,50 m
25 ton
7 knob

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Motorer

Lastedæk


Passagerer

Hovedmotor 250 hk, hjælpemotor 75 hk

93 m² arbejdsdæk. Heraf 34 m² indenfor kreaturfangværker.

Fartøjet udrustes og godkendes til sejlads med 30 passagerer + 20 ton last på dækket i perioden 1. maj til 30. september. I prioden 1. oktober til 30. april med 10 passagerer + 20 ton last på dækket.

Farøjet indrettes til kreaturtransport med fangværker og spildopsamling på dækket.

RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk