RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED

Havnepladsen 35, 5900 Rudkøbing - Tlf 6251 1488 Fax 6251 1487
www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk


Forside

muslingeopdræt

Havdambrug

Kreaturfartøjer

Alu-joller

One-off både

Kontakt

OMBYGNING

RB 19,99 GT FISHFARM CAT

RB 60 FISHFARM CAT

RB 3O m³ BRØNDBÅDOMBYGNING


INGER

HÅNDTERINGSFARTØJ TIL HAVDAMBRUG

INGER

Længde o. a.
Længde p.p.
Bredde m.d.l.
Dybde m.d.l.

12,50 m
10,75 m
4,40 m
1,80 m

.
.
.
.
.
.

Motor

HydraulikanlægCaterpillar, 150 hk.

Udvidet med nyt anlæg, 98 ccm pumpe der leverer 156 l/min @ 1600 rpm - 250 bar. Pumpen er en variabel displacement pumpe - Load Sense styret.

Inger er bygget som muslingeskraber i 1982, og ombygget flere gange siden. Det er et sundt og stærkt bygget fartøj, velegnet til det fremtidige formål.
Oprindeligt er fartøjet bygget med åben muslingelast / brønd. Pga. anvendelsen til fiskeri er en del af lugekarmen fjernet, og der er lagt dæk mellem de derved fremkomne 2 luger.
Ved ombygningen har Inger fået fjernet alt fiskerigrejet, sløjfet opdelingen af lasten, men bibeholdt dækket mellem lugerne.
Forstærkninger under dækket og fundament for en håndteringskran er indbygget, ligesom et svært halegat i agterspejlet for træk op på trawltromlen. Der er etableret gennemgang i skanseklædningen i styrbord side for sikker adgang mellem skib og netbure i anlægget. Masten, der oprindeligt var beregnet for skraberbommen er nedtaget og udskiftet med en lettere signalmast på styrehustaget.
Der er monteret en brugt trawltromle med et træk på 6 ton på tromlen, samt en brugt kran. Ved lønningen for er monteret en brugt 1 ton capstan.
Til træk af de monterede grejer, er der installeret et helt nyt hydraulikanlæg parallelt med det eksisterende.
I forbindelse med omregistreringen hos Søfartsstyrelsen er fartøjet gennemgået, efterset og serviceret / repareret hvor det var nødvendigt.


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk