RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED

Havnepladsen 35, 5900 Rudkøbing - Tlf 6251 1488 Fax 6251 1487
www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk


Forside

muslingeopdræt

Havdambrug

Kreaturfartøjer

Alu-joller

One-off både

Kontakt

OMBYGNING

RB 19,99 GT FISHFARM CAT

RB 60 FISHFARM CAT

RB 3O m³ BRØNDBÅDRB 60 FISHFARM CAT

 • Et fartøj, der kan arbejde under alle forhold i alle kystnære farvande omkring Danmark, - ikke kun i beskyttede bugter og fjorde, men også i åbent farvand i f.eks. Kattegat, det nordlige Storebælt og i Østersøen hvor krappe høje søer kan forekomme.
 • Et fartøj, der hurtigt kan omstilles mellem alle forskellige opgaver i et havdambrug.
 • Krankapacitet min. 25 - 30 ton/meter.
 • Lasteevne min. 30 ton fisk i tanke.
 • Spil / tromlekapacitet til at håndtere ankre og kæder med samlet vægt på 5-6 ton.
 • Dybgang lastet på max. 1,7 m.
 • God pæletræk.

RB 60 FISHFARM CAT

 • Katamaranskrog med høj stabilitet som er nødvendig for en kran med lang rækkeevne og stor løftekapacitet.Skrogene er forholdsvis lange og slanke med skarp indløb til stævnene.
 • Maskinrum indrettes i begge skrog, med hver sin fremdrivningspropeller. Maskinrummene indrettes i to store rum midtskibs med nedgang og maskincasing helt fremme mod styrehuset. Maskinrummene har plads til oliefyr, generator, vandringspumpe, kompressor/blæser til foderanlæg, pumper, evt højtryksrenser mm.
 • Arbejdsdækket er på 106 m², plant uden spring eller bugt. Surrings beslag undersænket i dækket.
 • Styrehuset placeres på et bakdæk hævet over hoveddækket. I styrehuset styre- og navigations plads med kontrol- og betjeningspaneler for motorer, generator, pumper og andet udstyr, samt siddepladser for 6 personer. Endvidere køleskab, køkkenbord med vask og kaffemaskine.
 • Toiletrum og storresrum under bakdækket i bagbord side.
 • 25 - 30 ton/m kran monteres helt agter på dækket. Ved 25 ton/meter kan kranen placeres off-centerline.
 • I nische mod styrehus, mellem motorcasings, kan monteres en trawltromle med trækkraft på 6,5 eller 9 ton på tom tromle. Tromlediameter 30 cm.
 • Fisketanke, - brønde, kan opstilles på dækket. Der er bredde nok til at sætte 2 stk standard 17 m³ lastbilscontainere op ved siden af hinanden, og samtidig have plads til fiskesuger, afsilingskasse og bedøverkar samt bløggebord. Vandringspumpe for fiskesuger placeres fast i maskinrum.

Længde o.a.
Længde, k.w.l.
Bredde o.a.
Dybde i skrog
Dybgang, kwl
Lasteevne
GT
Fart

18,03 m
17,00 m
8,20 m
2,50 m
1,65 m
40 ton
45 - 50
10 knob

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Motor


Hjælpemotor


Thrustere
Kran


Spiludrustning

Dæksplads

2 Stk. VOLVO PENTA D9MH, 221 kW - 300 hk - @ 1800 rpm.

1 Stk. VOLVO PENTA GENSET D5AT 70 kW.

2 Stk Side-Power SP 550 HYD, 44 HK. Hydrauliske thrustere hver ydende et tryk på 500 kp, variabel hastighed, propertionalt styrede.

På tegningen vist med en HS.MARINE CRANE AK 25 HE4. Kranen har kontinuerlig krøjning (3,4 tm) og løfter 5900kg/3,00m - 3567kg/4,96m - 2340kg/7,01m - 1700kg/9,02m - 1320kg/11,10m - 1080kg/13,16m.

1 Stk.6 - 9 ton trawltromle forrest på arbejdsdækket.
1 Stk. 3 ton trawltromle agter i styrbord side.
2 Stk 1½ ton capstans - 1 for - 1 agter.

Arbejdsdæk 106 m².

RB 60 FISHFARM CAT her vist med fiskeoptagningsudstyr - IRAS system PV 2000 LF, samt 2 stk 17 m³ containere som brønde.


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk