RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED

Havnepladsen 35, 5900 Rudkøbing - Tlf 6251 1488 Fax 6251 1487
www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk


Forside

muslingeopdræt

Havdambrug

Kreaturfartøjer

Alu-joller

One-off både

Kontakt

RB BULLDOG BARGE

RB 46 BULLDOG BARGE

RB 52 BULLDOG BARGE

RB 30 PICKUP BOAT

RB 23 PICKUP BOAT

LINEHALERKRANERRB 46 BULLDOG BARGE nr 2 leveret i maj 2009

RB LINEHALERKRAN / RB LINHALERGALGE

RB LINHALERKRAN og RB LINEHALERGALGE er konstruerede til at kunne holde til at starte og stoppe et fartøj på mellem 20 og 50 ton i bærelinen, og har begge en SWL løfte- / bæreevne på 900 kg.

RB LINEHALERKRAN er "stiv" i retningen for og agterefter på fartøjet og manøvredygtig i tværskibs retning og i højden ved tre hydrauliske funktioner.
Linehalerkranen kan holde linehaleren i position langs skibssiden fra havoverfladen og til 1,3 m over dækket ( fribord op til 40 cm ), og række 1,1 m ud fra kranopbygningen. Det operationelle område er vist skraveret på ovenstående tegning.
Linehalerkranen er fremstillet i aluminium med rustfrie aksler og lejer med nylon bøsninger. Glidestyr i slæden er ligeledes af nylon, og kan udskiftes ved slitage.
RB LINEHALERKRAN kan opbygges efter individuelle mål og kapasitet efter hvilket fatøj det skal anvendes på.

RB LINEHALERGALGE er "stiv" i retningen for og agterefter på fartøjet og manøvredygtig i højden ved en hydraulisk funktion. Linehalergalgen har en lodret vandring på 1,2 m. Det operationelle område er vist skraveret på ovenstående tegning.
RB LINEHALERGALGE er her vist med spil på toppen til ophaling af bærelinen for anhugning på linehaleren.
RB LINEHALERGALGE kan opbygges efter individuelle mål og kapasitet, samt med eller uden ophalerspil, efter hvilket fatøj det skal anvendes på.


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk