RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED

Havnepladsen 35, 5900 Rudkøbing - Tlf 6251 1488 Fax 6251 1487
www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk


Forside

muslingeopdræt

Havdambrug

Kreaturfartøjer

Alu-joller

One-off både

Kontakt

YRSA

KREATURBÅD/FÆRGELANDGANGSFARTØJ "YRSA"

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har i foråret 2004 afleveret et landgangsfartøj / kreaturpram til Fyns Amt.
Landgangsfartøjet bruges til transport af kreaturer, får og maskiner i det Sydfynske Øhav.
Yrsa er bygget for at hjælpe med naturpleje af strandengene på små øer og holme i Øhavet.
Problemer med transport af dyrene har været en af årsagerne til den manglende afgræsning.
Fyns Amt, og nu kommunerne omkring Øhavet, hjælper herved med til at flere strandenge i Øhavet får græssende dyr i fremtiden.

YRSA af RUDKØBING

Længde skrog
Længde i dæk
Bredde
Dybgang last
Totalvægt
Lasteevne
GT
Fart

15,20 m
14,20 m
4,20 m
0,60 m
28 ton
8 ton
14 ton
7 knob

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Motorer

Dæksudrustning

Lastedæk


Passagerer

2 X CUMMINS 4B3.9, 76 HK.

1 Stk 1 ton hydraulisk capstan.

43 m² arbejdsdæk. Heraf 25 m² indenfor kreaturfangværker.

Fartøjet er udrustet og godkendt til sejlads med op til 12 personer ombord.


RUDKØBING BÅDEBYGGERI & RIGGERVÆRKSTED www.baadebyggeri.dk - www.specialfartoejer.dk